باران

ادبیات با محتوای عرفانی واجتماعی و مطالب عمومی * بیا به وبکده ما همیشه مهمانیست .

چون خر

    با صورت دین  صورت زردشت کشی چون خرنخوری نبات وبرپشت کشی گر   آینه        زشتی   ترا       بنماید دیوانه  شوی   بر آینه   مشت کشی   حضرت مولانا جلال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

بهتر از آن

    اگر  از ترس خدا  از چیزی  درگذری خداوند بهترازآن را به تو خواهد داد   رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم
/ 0 نظر / 35 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
3 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
13 پست
تیر 93
18 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
9 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
121 پست
تیر 90
230 پست
خرداد 90
133 پست
اسفند 89
144 پست
بهمن 89
31 پست
دی 89
116 پست
آذر 89
123 پست
آبان 89
122 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
207 پست
مرداد 89
400 پست
تیر 89
57 پست